Folder-Eventy Warsztaty Oferta Eventowa

Mały Odkrywca w SP nr 7 w SIEDLCACH - informacje 2015/16

MAŁY ODKRYWCA w SP nr 7 w Siedlcach! - druga rata do 31.01.16  

Szanowni Rodzice,

 

Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 7.10 w Państwa szkole.

Terminy zajęć:

1) środa, g. 16:30 - 17:15 (klasy 1-3), sala 19

2) środa, g. 18:00 - 18:45 (klasy 4-6), sala 19

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bardzo proszę o kontakt telefoniczny (tel. 504 522 555).

 

Program zajęć został opracowany dla uczniów w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-6. Program jest własnością Centrum "Fulleren" i dostępny jest wyłącznie dla uczestników zajęć na zebraniach informacyjnych oraz u Prowadzącego. Proszę zapoznać się z Regulaminem zajęć: fulleren.pl/docs/regulamin.pdf

 

PROWADZĄCY

W tym roku zajęcia Mały Odkrywca będą prowadzone przez dwie osoby:

Wioletę Byszewską - doktora nauk chemicznych, koordynatora oraz autora programu nauczania,

Martę Piejkę - doświadczonego pedagoga oraz animatora popularyzacji.

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 

Wysokość opłaty to 480 zł za cykl 30 zajęć.

Obowiązuje płatność za cały cykl zajęć lub w dwóch ratach: po 240 zł za każdy semestr.

Rezygnacja z zajęć możliwa jest po dwóch pierwszych lekcjach. Wówczas zwracamy opłatę pomniejszoną o koszt dwóch piewrszych zajęć.

 

Płatności drugiej raty można dokonać bezpośrednio u Prowadzącego przed lub po zajęciach w dniach 20.01 oraz 27.01

 lub przelewem na konto podane poniżej:

 

ING Bank Śląski 88 1050 1894 1000 0092 1064 5975

z tytułem przelewu:

Imię i nazwisko Uczestnika, miasto, rodzaj Zajęć, okres”,

Janka Kowalska, Siedlce, Mały Odrywca, semestr 2 2015/16

 

UWAGA! Termin płatności drugiej raty mija 31.01.16.

 

 Wszelkie informacje dotyczące zajęć będą zamieszczane w tym miejscu!

 

 

Centrum Fulleren:

tel. 504 522 555

e-mail: fullerenszkola@gmail.com